تاریخ بروزرسانی 8 تیر 1401


نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 2 ایرانی 6متری 19.100
هر کیلو تسمه 2 ایرانی 6متری 19.100
هر کیلو تسمه 3 ایرانی 6متری 19.100
هر کیلو تسمه 4 ایرانی 6متری 19.100
هر کیلو تسمه 5 ایرانی 6متری 19.100
[کل: 2 میانگین: 3]