قیمت لحظه ای تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو تسمه 5*20 ایرانی ۱۲ متری 2 16.300
هر کیلو تسمه 5*25 ایرانی ۱۲ متری 16.300
هر کیلو تسمه 5*30 ایرانی ۱۲ متری 16.300
هر کیلو تسمه 5*40 ایرانی ۱۲ متری 16.300
هر کیلو تسمه 5*50 ایرانی ۱۲ متری 16.300
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری