قیمت لحظه ای صفحه ستون

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده 15.600
هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده 15.600
هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده 15.600
هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده 15.600
هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده 15.600
هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده 15.600
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری