نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 21.450
مش 2*1 ایرانی 10 4 21.450
مش 2*1 ایرانی 10 6 21.450
مش 2*1 ایرانی 15 6 21.450
مش 6*2 ایرانی 20 6 19.950
مش 6*2 ایرانی 10 6.5 19.950
مش 6*2 ایرانی 15 6.5 19.950
مش 6*2 ایرانی 20 6.5 19.950
مش 6*2 ایرانی 10 8 19.950
مش 6*2 ایرانی 15 8 19.950
مش 6*2 ایرانی 20 8 19.950
مش 6*2 ایرانی 10 10 19.950
مش 6*2 ایرانی 15 10 19.950
مش 6*2 ایرانی 20 10 19.950
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری