نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 21.000
مش 2*1 ایرانی 10 4 21.000
مش 2*1 ایرانی 10 6 21.000
مش 2*1 ایرانی 15 6 21.000
مش 6*2 ایرانی 20 6
مش 6*2 ایرانی 10 6.5
مش 6*2 ایرانی 15 6.5
مش 6*2 ایرانی 20 6.5
مش 6*2 ایرانی 10 8 19.800
مش 6*2 ایرانی 15 8 19.800
مش 6*2 ایرانی 20 8 19.800
مش 6*2 ایرانی 10 10 19.800
مش 6*2 ایرانی 15 10 19.800
مش 6*2 ایرانی 20 10 17.980
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری