تاریخ بروزرسانی 30 خرداد 1401

نوع و سایز تولید کننده چشمه مفتول قیمت (تومان)
مش 2*1 ایرانی 5 4 18.450
مش 2*1 ایرانی 10 4 18.350
مش 2*1 ایرانی 10 6 18.400
مش 2*1 ایرانی 15 6 18.300
مش 6*2 ایرانی 20 6 18.450
مش 6*2 ایرانی 10 6.5 18.550
مش 6*2 ایرانی 15 6.5 18.500
مش6*2 ایرانی 20 6.5 18.500
مش 6*2 ایرانی 10 8 18.200
مش 6*2 ایرانی 15 8 18.250
مش 6*2 ایرانی 20 8 18.200
مش 6*2 ایرانی 10 10 17.650
مش 6*2 ایرانی 15 10 17.550
مش 6*2 ایرانی 20 10 17.700
[کل: 1 میانگین: 5]