قیمت لحظه ای میلگرد

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو میلگرد 6.5 قزوین کلاف 4.5 14.400
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 13.000
هر کیلو میلگرد 10 قزوین ۱۲ متری 7.5 12.600
هر کیلو میلگرد 12 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 11 12.600
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 15 12.400
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 19 12.400
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 25 12.400
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 30 12.400
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 36 12.400
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 47 12.400
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 56 12.400
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 75 12.500

 

فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری