قیمت لحظه ای میلگرد

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو میلگرد 6.5 قزوین کلاف 4.5 18.000
هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 17.300
هر کیلو میلگرد 10 قزوین ۱۲ متری 7.5 17.000
هر کیلو میلگرد 12 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 11 17.000
هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 15 16.550
هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 19 16.550
هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 25 16.550
هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 30 16.550
هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 36 16.550
هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 47 16.550
هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 56 16.550
هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری 75 16.550
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری