قیمت لحظه ای نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 17.300
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6متری 15 17.300
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 23 17.300
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 17.300
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 17.300
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 17.300
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 17.300
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 17.300
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 17.300
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200     –

 

17.800
فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری