قیمت لحظه ای نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 13.300
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6متری 15 13.300
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 23 13.300
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 13.300
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 13.300
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 13.300
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 13.300
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 13.300
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 13.300
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200 13.300

 

فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری