تاریخ بروزرسانی 8 تیر 1401

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 18.500
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 23 18.500
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 18.500
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 18.500
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 18.100
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 18.100
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 18.100
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 18.100
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200 18.100

[کل: 1 میانگین: 5]