قیمت لحظه ای نبشی

 

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان)
هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6متری 9 14.600
هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6متری 15 14.250
هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6متری 23 14.250
هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6متری 33 14.250
هر کیلو نبشی 7 ایرانی 6متری 45 14.250
هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6متری 56 14.250
هر کیلو نبشی 9 ایرانی 6متری 73 14.250
هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6متری 88 14.250
هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6متری 130 14.250
هر کیلو نبشی 15 ایرانی 6متری 200 14.200

 

فهرست
Call Now Buttonبرقراری تماس فوری