تاریخ بروزرسانی 2 خرداد 1401

ورق روغنی با قیمت ارزان در بازارآهن

ورق روغنی ارزان

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق روغنی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۱ 28.000
هر کیلو ورق روغنی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۳ 28.200
هر کیلو ورق روغنی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۵ 28.200
هر کیلو ورق روغنی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۷ 28.300
هر کیلو ورق روغنی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۹ 28.500
هر کیلو ورق روغنی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۲ 28.500
هر کیلو ورق روغنی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۵ 28.100
هر کیلو ورق روغنی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۱ 28.300
هر کیلو ورق روغنی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۷.۵ 28.400
هر کیلو ورق روغنی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵۰ 28.700

ورق روغنی با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق روغنی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق روغنی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۱ 29.200
هر کیلو ورق روغنی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۳ 29.300
هر کیلو ورق روغنی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۵ 29.400
هر کیلو ورق روغنی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۷ 28.500
هر کیلو ورق روغنی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۹ 28.900
هر کیلو ورق روغنی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۲ 28.900
هر کیلو ورق روغنی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۵ 28.950
هر کیلو ورق روغنی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۱ 28.950
هر کیلو ورق روغنی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۷.۵ 28.950
هر کیلو ورق روغنی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵۰ 29.050

ورق روغنی با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق های روغنی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق روغنی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۱ 29.200
هر کیلو ورق روغنی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۳ 29.300
هر کیلو ورق روغنی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۵ 29.400
هر کیلو ورق روغنی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۷ 28.500
هر کیلو ورق روغنی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۹ 28.900
هر کیلو ورق روغنی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۲ 28.900
هر کیلو ورق روغنی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۵ 28.950
هر کیلو ورق روغنی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۱ 28.950
هر کیلو ورق روغنی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۷.۵ 28.950
هر کیلو ورق روغنی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵۰ 29.050
[کل: 1 میانگین: 5]