تاریخ بروزرسانی 20 شهریور 1401

ورق روغنی با قیمت ارزان در بازارآهن

ورق روغنی ارزان

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق روغنی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۱ 26.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۳ 26.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۵ 26.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۷ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۹ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۲ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۵ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۱ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۷.۵ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵۰ 25.200

ورق روغنی با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق روغنی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق روغنی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۱ 26.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۳ 26.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۵ 26.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۷ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۹ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۲ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۵ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۱ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۷.۵ 25.650
هر کیلو ورق روغنی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵۰ 25.850

ورق روغنی با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق های روغنی در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق روغنی ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۱ 27.600
هر کیلو ورق روغنی ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۳ 27.600
هر کیلو ورق روغنی ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۵ 27.600
هر کیلو ورق روغنی ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۷ 26.850
هر کیلو ورق روغنی ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۱۹ 26.850
هر کیلو ورق روغنی ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۲ 26.850
هر کیلو ورق روغنی ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۲۵ 26.850
هر کیلو ورق روغنی ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۱ 26.850
هر کیلو ورق روغنی ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۳۷.۵ 26.850
هر کیلو ورق روغنی ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵۰ 27.200