تاریخ بروزرسانی 15 تیر 1401

ورق سیاه با قیمت ارزان در بازارآهن

ورق سیاه ارزان

نوع و سایز تولید کننده ابعاد وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲۰ 24.000
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۲۲۰ 24.900
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۲۹۰ 24.900
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۳۶۰ 25.350
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۴۳۵ 25.350
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۵۸۰ 25.800
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۷۲۰ 25.800
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۸۶۵ 25.800
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۱۰۸۰ 25.800
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱.۵*۶ ۱۴۴۵ 24.800
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱.۵*۶ ۱۸۰۵ 25.500
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱.۵*۶ ۲۱۶۵ 25.500

ورق سیاه با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق سیاه در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲۰ 25.300
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۲۲۰ 27.300
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۲۹۰ 27.500
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۳۶۰ 27.550
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۴۳۵ 27.500
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۵۸۰ 27.550
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۷۲۰ 27.500
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۸۶۵ 27.500
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۱۰۸۰ 27.550
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱.۵*۶ ۱۴۴۵ 27.000
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱.۵*۶ ۱۸۰۵ 27.100
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱.۵*۶ ۲۱۶۵ 27.100

ورق سیاه با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق سیاه در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲۰ 26.800
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۲۲۰ 27.900
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۲۹۰ 28.050
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۳۶۰ 28.150
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۴۳۵ 27.900
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۵۸۰ 28.700
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۷۲۰ 27.500
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۸۶۵ 28.600
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵*۶ ۱۰۸۰ 28.800
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۱.۵*۶ ۱۴۴۵ 28.600
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۱.۵*۶ ۱۸۰۵ 28.600
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱.۵*۶ ۲۱۶۵ 28.600
[کل: 1 میانگین: 5]