تاریخ بروزرسانی 29 خرداد 1401

ورق گالوانیزه با قیمت مناسب در بازارآهن

قیمت عرف ورق گالوانیزه در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 30.000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.300
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.500
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 28.100
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 27.000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 27.800
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 27.900
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 27.800
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 27.000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.800

ورق گالوانیزه با قیمت بالا در بازارآهن

گرانقیمت ترین ورق های گالوانیزه در بازارآهن

نوع و سایز تولید کننده ابعاد (عرض) وزن قیمت (تومان)
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 31.000
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.500
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.100
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.700
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.300
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.150
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.200
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.100
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 29.300
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱و۱.۲۵ ۵.۷ 30.100
[کل: 1 میانگین: 5]