قیمت لوله استنلس استیل صنایع غذایی

ضحامتسایزآلیاژمحل تحویلقیمت
1102304کارخانه240910 تومان
163304کارخانه240910 تومان
1٫551304کارخانه240910 تومان
151304کارخانه240910 تومان
138304کارخانه240910 تومان
1٫525304کارخانه240910 تومان
116304کارخانه240910 تومان