تاریخ بروزرسانی 27 مهر 1401

قیمت نبشی و ناودانی استنلس استیل

ضخامتآلیاژابعادمحل تحویلقیمت
6304L12میلیمترکارخانه240000 تومان
6304L10میلیمترکارخانه240000 تومان
5304L8میلیمترکارخانه240000 تومان
5304L6میلیمترکارخانه240000 تومان
5304L5میلیمترکارخانه240000 تومان
4304L4میلیمترکارخانه240000 تومان
830480*80کارخانه240000 تومان
530450*50کارخانه240000 تومان
430440*40کارخانه240000 تومان
330430*30کارخانه240000 تومان
330420*20کارخانه240000 تومان