قیمت نبشی و ناودانی استنلس استیل

ضخامتآلیاژابعادمحل تحویلقیمت
6304L12میلیمترکارخانه327276 تومان
6304L10میلیمترکارخانه327276 تومان
5304L8میلیمترکارخانه327276 تومان
5304L6میلیمترکارخانه327276 تومان
5304L5میلیمترکارخانه327276 تومان
4304L4میلیمترکارخانه327276 تومان
830480*80کارخانه330549 تومان
530450*50کارخانه327276 تومان
430440*40کارخانه327276 تومان
330430*30کارخانه327276 تومان
330420*20کارخانه327276 تومان