تاریخ بروزرسانی 14 بهمن 1401

قیمت نبشی و ناودانی استنلس استیل

ضخامتآلیاژابعادمحل تحویلقیمت
6304L12میلیمترکارخانه3715900 تومان
6304L10میلیمترکارخانه3715900 تومان
5304L8میلیمترکارخانه3715900 تومان
5304L6میلیمترکارخانه3715900 تومان
5304L5میلیمترکارخانه3715900 تومان
4304L4میلیمترکارخانه3715900 تومان
830480*80کارخانه3715900 تومان
530450*50کارخانه3715900 تومان
430440*40کارخانه3715900 تومان
330430*30کارخانه3715900 تومان
330420*20کارخانه3715900 تومان