قیمت نبشی و ناودانی استنلس استیل

ضخامتآلیاژابعادمحل تحویلقیمت
6304L12میلیمترکارخانه293120 تومان
6304L10میلیمترکارخانه293120 تومان
5304L8میلیمترکارخانه293120 تومان
5304L6میلیمترکارخانه293120 تومان
5304L5میلیمترکارخانه293120 تومان
4304L4میلیمترکارخانه293120 تومان
830480*80کارخانه233550 تومان
530450*50کارخانه233550 تومان
430440*40کارخانه233550 تومان
330430*30کارخانه233550 تومان
330420*20کارخانه233550 تومان